“කුඩා කාලෙදි තාත්තා මට සෙල්ලම් බඩු අරන් දුන්නෙ ඉතාම අඩුවෙන්. හැබැයි නිතර නිතර පොත් ගෙනත් දුන

ප්‍රවීණ නාට්‍යවේදී රෝහණ දන්දෙණිය ගැන ඔහුගේ පුත් නාට්‍යවේදී තරංග දන්දෙණිය කතාකරයි………..

අපේ තාත්තා රෝහණ දන්දෙණිය. ඔහු ඉපදුණේ 1944 වර්ෂයෙ මාතර දී. නමුත් බොහෝ කාලයක් ජීවත් වුණෙත් වැඩ කටයුතු කළෙත් අනුරාධපුරයේ. ගුරුවරයෙක් ලෙස වෘත්තීය ජීවිතය ආරම්භ කරලා, ඉසුරුමුණිය විද්‍යාලයේ විදුහල්පති විදිහටත් වැඩ කරලා, අධ්‍යාපන ආයතනයෙ සිංහල අංශයේ අධ්‍යක්ෂ විදිහට විශ්‍රාම ගත්තා. මගෙ අම්මා වැඩ කළෙත් ගුරුවරියක් විදිහට.සාකච්ඡා සටහන

සාමන්ත තැන්නගේ

8 views0 comments

Kadapatha Publications

+61 (0)433 638 610

info@kadapatha.com.au

Shop

Socials

Be The First To Know

Sign up for our newsletter

© 2020 by Kadapatha Publications. Sri Lankan Community Magazine based in Melbourne, Australia

Proudly created with saamArt.com.au