කැඩපත හසරැලි – සේල් සේල් සේල්

නගරයේ මහල් හයකින් යුතු නවතම වෙළඳසැලක් විවෘත කෙරිණ. එහි කාන්තාවන්ට තමන්ට සුදුසු ස්වාමිපුරුෂයන් තෝරාගැනීමට පහසුකම් සලසා තිබුණි. වෙළඳසැලට ඇතුළු වන තැන එය ක්‍රියාත්මකවන පිළිවෙළ ගැන උපදෙස් මාලාව දැක්වෙන පුවරුවක මෙසේ සඳහන්ව තිබුණි.

“ඔබට මෙම වෙළඳ සැලට ඇතුළු විය හැක්කේ එක් වරක් පමණි. මෙහි මහල් හයක් තිබේ. ඉහළට යන්නට යන්නට ස්වාමිපුරැෂයන්ගේ මිල ගණන් වැඩිවේ. ඔබ කැමති මහළකින් ස්වාමිපුරුෂයෙක් තෝරා ගැනීමට හෝ ඉහළ මාලයකට යාමට ඔබට පුළුවන. වෙළඳසැලෙන් පිටවීමට හැර නැවත පහත මහලකට පැමිණීමට නොහැකිය.” එක්තරා කාන්තාවක් ස්වාමිපුරුෂයෙක් තෝරා ගැනීමට පළමු මහළට පැමිණියේය. එහි මෙසේ සඳහන්ව තිබුණි.

1 වන මහල ඃ මෙහි සිටින මිනිසුන්ට රස්සා තිබේ. ඇය සතුටු ව දෙවෙනි මහල කරා පිය නැගුවා ය. එහි මෙසේ සඳහන්ව තිබුණි.

2 වන මහල ඃ මෙහි සිටින මිනිසුන්ට රස්සා තිඛෙන අතර ඔවුහු දරුවන්ට ආදරය කරති. ඇය තවත් සතුටුව තෙවෙනි මහල කරාද පිය නැගුවාය. එහි මෙසේ දක්වා තිබුණි.

3 වන මහල ඃ මෙහි සිටින මිනිසුන්ට රස්සා තිබේ. දරුවන්ට ආදරය කරති. එමෙන්ම හොඳ පෙනුමෙන් යුක්තය. ඇය තවත් සතුටට පත්ව සිව්වෙනි මහලට පිය නැගුවාය. එහි මෙසේ සදහන්ව තිබුණි.

4 වන මහල ඃ මෙහි සිටින මිනිසුන්ට රස්සා තිබේ. දරුවන්ට ආදරය කරති. හොඳ පෙනුමෙන් යුක්තය. එමෙන්ම ගේ දොර වැඩපළට උදව් වේ. බලවත් සතුටට පත්ව ඇය පස්වන මහලට පිය මැන්නා ය. එහි මෙසේ දක්වා තිබුණි.

5 වන මහල ඃ මෙහි සිටින මිනිසුන්ට රස්සා තිබේ. දරුවන්ට ආදරය කරති. හොඳ පෙනුමෙන් යුක්තය. ගේ දොර වැඩපළට උදව් වේ. එමෙන්ම ඔවුහු දක්ෂ ආදරවන්තයෝ ය. අතිශය ප්‍රීතියට පත් වූ ඇය වඩාත් හොඳ ස්වාමිපුරුෂයෙකු තෝරා ගැනීමට හය වන මහල කරා පිය නැගුවා ය. හයවන මහලේ දොරටුව අසල මෙසේ සඳහන් විය.

6 වන මහල ඃ මෙහි පැමිණි 654 346 751 වෙනියා ඔබය. මෙම මහලේ කිසිම මිනිසෙක් නැත. මෙම මහල පවත්වාගෙන යනු ලබන්නේ හුදෙක් තෘප්තියට පත් වන පාරිභෝගිකයන් ගැන විශ්ලේෂණයටත්, ඉදිරි පුහුණු කටයුතු සඳහාත් පමණි. කෙසේ වෙතත් ස්වාමිපුරුෂයන් තෝරා ගැනීමේ වෙළඳ සැලට පැමිණි ඔබට බොහොමත්ව ස්තූතියි.

ඉතා වැදගත් ඃ ස්ත්‍රී හෝ පුරුෂ පාර්ශවයකට පක්ෂග්‍රාහි වීමෙන් ඇතිවන චෝදනාවන්ගෙන් නිදහස් වන්නට මෙම වෙළඳ සැලේ අයිතිකරු මාර්ගයේ අනෙක් පස බිරින්ඳෑවරුන් තෝරා ගැනීමේ වෙළඳසැලක්ද විවෘත කර තිබේ. එහි පළමු මහලේ සිටින්නේ ආදරය කිරීමට දක්ෂ කාන්තාවෝය. දෙවෙනි මහලේ සිටින්නේ ආදරය කිරීමට දක්ෂ, මුදල් ඇති, ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට කැමති කාන්තාවෝය. තුන්වෙනි හතරවෙනි පස්වෙනි හා හයවෙනි මහල් වලට මේ වන තුරු කිසිවෙක් පය තබා නැත.

3 views0 comments

Recent Posts

See All

Kadapatha Publications

+61 (0)433 638 610

info@kadapatha.com.au

Shop

Socials

Be The First To Know

Sign up for our newsletter

© 2020 by Kadapatha Publications. Sri Lankan Community Magazine based in Melbourne, Australia

Proudly created with saamArt.com.au